brain

Signalering mellan växter

Telepati hos växter och djur

Vissa människor beskriver att de kan kommunicera med sina djur genom att ta emot och skicka mentala bilder.

Experiment med Galvanized skin Response

Man har även testat telepatiska förmågor hos växter med GSR experiment som gjorts på södra Kaliforniens Universitet.
GSR står för ”Galvanized Skin Response” och mäter aktiviteten i hudens eller ytans porer hos växter eller djur.
När man t.ex. vattnar en växt, eller spelar musik för den, reagerar porerna vilket ger utslag på GSR.
Man märkte snart att alla växter visade reaktioner även om det bara var en planta som blev vattnad. Man flyttade hälften av växterna till en annan byggnad. Sen lät man en person gå in till hälften av växterna och klippa sönder några av dem. Detta ledde till starka reaktioner hos alla växterna. Även de som var placerade i en annan byggnad. När personen som klippt ner växterna i första byggnaden sedan gick in i den andra byggnaden så visade alla växter där inne kraftiga utslag på GSR igen fast de aldrig varit i närheten av personen förut.

Denna förmåga hos växter uppmärksammades redan på 1960-talet. Clee Backster var en amerikansk specialist på lögndetektorer och pionjär inom utforskningen av sambandet mellan ett sjätte sinne och den besjälade materien.
Enligt Backster var växter mycket känsliga för telepatiska budskap och kan motta sådana över stora avstånd. Han kunde få växter att ge utslag på en galvanometer när han utsattes för fysisk smärta och kunde även sända telepatiska befallningar till växterna genom att koncentrera sina tankar på en speciell instruktion.

För att visa upp sina upptäckter demonstrerade han bl.a. att han kunde få ett tåg på en modelljärnväg att byta riktning genom att en växt kopplad till en galvanometer gav utslag när han utsattes för en smärtsam men ofarlig elektrisk stöt.
Senare kunde han även få en philodendron bipinnatifidum flyga ett radiostyrt modellplan på teleptiskt kommande.

Clee Backster gjorde många spektakulära experiment. Under ett försök fick sex frivilliga försökspersoner dra lott ur en hatt för att se vem som skulle mörda en krukväxt.
En i sänder fick de gå in i ett rum som var tomt bortsett från ett antal krukväxter.
Den man som hade dragit "växtmördarens" lott valde ut en planta på måfå och förstörde den genom att rycka upp den ur jorden, riva sönder bladen och göra mos av stjälken.
Ingen, inte ens Backster visste vem som var "mördaren". De enda vittnena till den bestialiska handlingen var de överlevande växterna.
Männen gick sedan tillbaka till rummet, en i taget. När de fem oskyldiga männen gick förbi växterna visade polygraferna, som var fästa vid bladen på växterna ingen reaktion.
När den skyldige steg in i rummet reagerade mätutrustningen kraftigt. En som blev inspirerad av försöken var elektronikexperten Pierre Paul Sauvin som den 23 mars 1970 demonstrerade hur han kunde få en växt att starta en bilmotor genom att ge en telepatisk befallning 5 km därifrån.

Även Eldon Byrd, en kemist vid amerikanska flottans laboratoriums högre planerings- och analysstab demonstrerade strax därefter hur en en växt kunde reagera på outtalad avsikt att tända eld på den.
När Bird koncentrerade sina tankar på den föreställningen att han tog fram en ask tändstickor, strök eld på en och höll lågan mot krukväxten så registrerade utrustningen som var fäst vid bladen en ökad elektrisk aktivitet i cellerna.

Pierre Paul Sauvin upptäckte också av en slump att hans växter även reagerade på njutning, såväl som på smärta. När han och hans flickvän hade övernattat i hans hus på landet omkring 12 mil från laboratoriet där de också hade älskat så hade växterna som var anslutna till galvanometern för att mäta elektrisk aktivitet över en lång tidsperiod, visade en dramatisk ökning just vid den tid som de hade älskat.

Ökad växt och levnadskraft till växter på telepatisk väg

Marcel Vogel, en amerikansk ingenjör och hans kollega Vivian Wiley, som både hade ett stort intresse för psykiska fenomen gjorde ett experiment där de tog loss två blad från en frisk växt och Vivian koncentrerade sina tankar på endast ett av bladen, och ville att det skulle leva. Under tiden fick det andra bladet ingen uppmärksamhet.
Efter fyra veckor kunde de konstatera att det ignorerade bladet var slappt, brunt och i färd med att ruttna, medan det andra bladet som hade fått känslor av styrka, kärlek och vitalitet var grönt och vitalt.

1967 testade Robert Miller, en amerikansk kemiingenjör och professor vid Georgias tekniska högskola om tankekraft skulle kunna påverka tillväxten hos rajgräs som planterades på brickor i hans laboratorium i Atlanta. För att tillföra psykisk energi, vände sig Miller till två berömda helbrägdagörare, Ambrose och Olga Worall i Baltimore, Maryland 95 mil bort. Miller ville ta reda på om det var möjligt för dem att påverka tillväxten hos hams rajgräs.
När Robert Miller arrangerade sitt experiment använde han ett fint mätinstrument som hade utvecklats av dr H. H. Kleuter vid förenta staternas jordbruksdepartement. Detta består av en fjäderlätt arm som vilar på den växande grodden. Armen är ansluten till en elektrisk anordning så att förändringar i dess position kan registreras på en rörlig papperscylinder. När armen skjuts uppåt av plantan noterar stiftet tillväxtgraden på det rörliga pappret och på så sätt kan man få en kontinuerlig registrering av tillväxten.
Dr Miller planterade tio rajgräsfrån i plastbehållare, vart och ett exakt 6 mm under jordytan. Några dagar senare då en del små gröna skott hade brutit genom ytan lyfte Miller försiktigt av mätarmarna och lät växandet fortsätta på normalt sätt ytterligare tre dagar. Vid den tidpunkten hade tillväxttakten stabiliserat sig till 0,16 mm per timma.

Klockan 8 på kvällen den tredje januari ringde Bob Miller till paret Worall och bad dem att koncentrera sina tankar på groddarna med början exakt klockan 9 på kvällen.
Nästa morgon återvände han till laboratoriet och kontrollerade diagrammen.
"Hela kvällen igenom ända till kl. 9 var linjen rak", berättar han.
"Uppgången i kurvan representerade den stabila tillväxten av 0,16mm i timmen. Sedan exakt kl. 9, började linjen svänga av uppåt, och vid 8-tiden nästa morgon växte gräaet med en hastighet av 13,3 mm i timmen, en ökning med 740 procent."


telefonkort   |   utskrifter   |   mobiltelefoni   |   träffa kompisar